Het bestuur wenst jullie allen
een gezond en succesvol nieuw jaar toe.
Danielle Bracke - De Corte (†)

Met veel droefheid melden wij het overlijden van de echtgenote van ons zeer gewaardeerd lid Luc Bracke
KVSGG Nieuwjaarsreceptie 2018

In het Kollekasteel te Mariakerke op 19/01/2018
Wekelijkse trainingen op KVV Sint Denijs Westrem

Momenteel winterstop - we hernemen op 3/1/2018